Câu chuyện sáng lập

HELP - kết nối dịch vụ y tế, mang việc chăm sóc sức khoẻ cộng đồng trở nên gần gũi hơn với người dân.

Hoạt động xã hội & nội bộ

Có một nghịch lý trong cuộc sống: Đó là khi còn trẻ chúng ta đánh đổi Sức khỏe để kiếm Tiền, để rồi đến khi về già ta dùng toàn bộ số Tiền kiếm được khi trẻ để mua lại Sức khỏe. Song mọi việc lúc này, có thể đã quá muộn màng.

Đâu là Ý nghĩa sống thật sự của Cuộc đời?

THÔNG BÁO TỪ HELP

Mô hình hoạt động của HELP là "Kết nối dịch vụ y tế tối ưu"

Các gói dịch vụ y tế tại nhà dành cho cá nhân, gia đình

Các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho tổ chức, doanh nghiệp

HELP là Top 10 Doanh nghiệp xã hội của Việt Nam năm 2011

Cơ hội hợp tác cùng HELP để nhân giá trị mang lại cho cộng đồng