ADHD và chức năng não

Việc chẩn đoán ADHD được dựa trên các triệu chứng hành vi: không chú ý, tăng động, và  bốc đồng. Tuy nhiên, trẻ nhỏ bị ADHD cũng có bị khiếm khuyết về nhận thức. Những khiếm khuyết này ảnh hưởng tới chức năng hàng ngày tại trường và nhà của trẻ.

Nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ nhỏ bị ADHD thường gặp vấn đề với:

·         Chức năng điều hành của não; ví dụ, lập kế hoạch, tập trung vào một nhiệm vụ, bỏ qua thông tin không phù hợp.

·         Tốc độ xử lý thông; trẻ nhỏ bị ADHD xử lý thông tin chậm hơn so với các bạn bè đồng lứa.

·         Trí nhớ ngắn hạn, thường được xem là một chức năng điều hành của não.

Những vấn đề này thường có mối liên hệ với nhau. Ví dụ, các vấn đề về trí nhớ ngắn hạn có thể ảnh hưởng tới các chức năng điều hành não khác. Tốc độ xử lý chậm có thể giảm khả năng khơi gợi lại và tổ chức thông tin.

Mỗi vấn đề này được thảo luận cụ thể hơn ở mục này.

Nguồn: Peter Chaban, MA, MEd

Rosemary Tannock, PhD

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.