Bạn có hiến máu được khi mắc bệnh đa xơ cứng không?

Hiến máu là một trong những cách tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm tình nguyện và cứu sống những người khác.

Dưới đây là một số thống kê đáng kinh ngạc từ Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ :.

• Mỗi hai giây, một người ở Hoa Kỳ cần được truyền máu.

• Hơn 1.69 triệu người ​​sẽ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2017. Nhiều người trong số họ sẽ cần máu, đôi khi hàng ngày, trong quá trình điều trị bằng hóa trị liệu của họ.

• Một nạn nhân tai nạn xe hơi có thể cần đến 57 lít máu.

Nhưng không phải ai cũng có thể cho máu. Chẳng hạn, nếu bạn bị chứng đa xơ cứng (MS), bạn có thể đang tự hỏi mình có thể hiến máu hay không. Câu trả lời ngắn gọn là: có thể.

Hướng dẫn và các yêu cầu hiến máu

Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ có những hướng dẫn về điều kiện về những người đủ điều kiện hiến máu hoặc không, để đảm bảo rằng máu được hiến tặng là an toàn và không bị bệnh và người hiến tặng không bị bất kỳ tác dụng phụ có hại nào.

Có một phần của các nguyên tắc về điều kiện được gọi là “Các điều kiện y tế ảnh hưởng đến tính phù hợp” và điều quan trọng cần lưu ý rằng đa xơ cứng không được liệt kê trong phần này. Tuy nhiên, thuật ngữ “bệnh mạn tính” được liệt kê trong những điều kiện này. Hướng dẫn này nói rằng: “Hầu hết các bệnh mãn tính đều có thể chấp nhận được hiến máu nếu bạn cảm thấy khoẻ mạnh, tình trạng này đang được kiểm soát và bạn đáp ứng được tất cả các yêu cầu về tiêu chuẩn khác”.

Các điều kiện để được chấp nhận bao gồm không bị bệnh, ít nhất là 17 tuổi (hoặc 16 tuổi có sự đồng ý của cha mẹ), cân nặng ít nhất 45 kg, không hiến máu trong vòng tám tuần qua, không mang thai, không đi đến một khu vực lưu hành bệnh Sốt rét và nhiều điều kiện khác.

Bệnh nhân bị đa xơ cứng có thể hiến máu?

Vì vậy, nếu bạn bị đa xơ cứng, bạn đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn nói chung, bệnh đa xơ cứng của bạn đang được kiểm soát tốt (có nghĩa là bạn không mệt mỏi hoặc triệu chứng tái phát), và bạn cảm thấy khỏe, bạn được phép hiến máu.

Nhưng vì bệnh đa xơ cứng không được đề cập cụ thể trong yêu cầu về tình trạng đủ điều kiện nên bệnh đa xơ cứng nằm trong danh sách cần xem xét, và các ngân hàng máu đôi khi chấp nhận và đôi khi từ chối những người bệnh đa xơ cứng.

Một nhân viên tại ngân hàng máu có thể nói “không” đơn giản chỉ vì họ không chắc chắn và các nguyên tắc về điều kiện không rõ ràng.

Giải thích thuốc nào bạn đang dùng

Hãy nhớ rằng điều quan trọng là cần thông báo bất kỳ loại thuốc nào (kể cả thuốc truyền gần đây) mà bạn đang dùng cho nhân viên tại trung tâm hiến máu. Mặc dù không có phương pháp điều trị hoặc các thuốc điều trị triệu chứng cho bệnh đa xơ cứng được liệt kê là bị hạn chế, bất kỳ loại thuốc nào được hỏi đều có thể được tra cứu trực tuyến để đảm bảo rằng bạn an toàn khi hiến máu.

Viện y học ứng dụng Việt Nam
Theo verywell

Hiến máu là một trong những cách tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm tình nguyện và cứu sống những người khác.

Dưới đây là một số thống kê đáng kinh ngạc từ Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ :.

• Mỗi hai giây, một người ở Hoa Kỳ cần được truyền máu.

• Hơn 1.69 triệu người ​​sẽ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2017. Nhiều người trong số họ sẽ cần máu, đôi khi hàng ngày, trong quá trình điều trị bằng hóa trị liệu của họ.

• Một nạn nhân tai nạn xe hơi có thể cần đến 57 lít máu.

Nhưng không phải ai cũng có thể cho máu. Chẳng hạn, nếu bạn bị chứng đa xơ cứng (MS), bạn có thể đang tự hỏi mình có thể hiến máu hay không. Câu trả lời ngắn gọn là: có thể.

Hướng dẫn và các yêu cầu hiến máu

Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ có những hướng dẫn về điều kiện về những người đủ điều kiện hiến máu hoặc không, để đảm bảo rằng máu được hiến tặng là an toàn và không bị bệnh và người hiến tặng không bị bất kỳ tác dụng phụ có hại nào.

Có một phần của các nguyên tắc về điều kiện được gọi là “Các điều kiện y tế ảnh hưởng đến tính phù hợp” và điều quan trọng cần lưu ý rằng đa xơ cứng không được liệt kê trong phần này. Tuy nhiên, thuật ngữ “bệnh mạn tính” được liệt kê trong những điều kiện này. Hướng dẫn này nói rằng: “Hầu hết các bệnh mãn tính đều có thể chấp nhận được hiến máu nếu bạn cảm thấy khoẻ mạnh, tình trạng này đang được kiểm soát và bạn đáp ứng được tất cả các yêu cầu về tiêu chuẩn khác”.

Các điều kiện để được chấp nhận bao gồm không bị bệnh, ít nhất là 17 tuổi (hoặc 16 tuổi có sự đồng ý của cha mẹ), cân nặng ít nhất 45 kg, không hiến máu trong vòng tám tuần qua, không mang thai, không đi đến một khu vực lưu hành bệnh Sốt rét và nhiều điều kiện khác.

Bệnh nhân bị đa xơ cứng có thể hiến máu?

Vì vậy, nếu bạn bị đa xơ cứng, bạn đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn nói chung, bệnh đa xơ cứng của bạn đang được kiểm soát tốt (có nghĩa là bạn không mệt mỏi hoặc triệu chứng tái phát), và bạn cảm thấy khỏe, bạn được phép hiến máu.

Nhưng vì bệnh đa xơ cứng không được đề cập cụ thể trong yêu cầu về tình trạng đủ điều kiện nên bệnh đa xơ cứng nằm trong danh sách cần xem xét, và các ngân hàng máu đôi khi chấp nhận và đôi khi từ chối những người bệnh đa xơ cứng.

Một nhân viên tại ngân hàng máu có thể nói “không” đơn giản chỉ vì họ không chắc chắn và các nguyên tắc về điều kiện không rõ ràng.

Giải thích thuốc nào bạn đang dùng

Hãy nhớ rằng điều quan trọng là cần thông báo bất kỳ loại thuốc nào (kể cả thuốc truyền gần đây) mà bạn đang dùng cho nhân viên tại trung tâm hiến máu. Mặc dù không có phương pháp điều trị hoặc các thuốc điều trị triệu chứng cho bệnh đa xơ cứng được liệt kê là bị hạn chế, bất kỳ loại thuốc nào được hỏi đều có thể được tra cứu trực tuyến để đảm bảo rằng bạn an toàn khi hiến máu.

Viện y học ứng dụng Việt Nam
Theo verywell
Dịch vụ Bác sĩ Gia đình Việt Nam: http://bacsigiadinhvietnam.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *