Chúc mừng các HELPers nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.02

Thiệp chúc mừng gửi đến toàn thể đội ngũ y bác sỹ, và những cộng sự đang công tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người ở bên trong và bên ngoài HELP International, được gửi nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.02.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *