HELP là Top 10 doanh nghiệp xã hội Việt Nam

Trong năm 2011, với những gì HELP đã đóng góp cho cộng đồng và cho ngành chăm sóc sức khỏe cộng đồng nước nhà, HELP đã vinh dự được Trung tâm Hỗ trợ phục vụ Sáng kiến Cộng đồng (CSIP), The One Foundation, British Council chứng nhận là Top 10 Doanh nghiệp Xã hội tiêu biểu của Việt Nam.

Doanh nghiệp Xã hội (Social Enterprise) là khái niệm chỉ những doanh nghiệp kinh doanh không vì mục tiêu duy nhất là lợi nhuận mà họ đặt nặng mục tiêu tối thượng đó là mang lại giá trị tích cực làm thay đổi và giải quyết các “nan đề” trong xã hội. Để tìm hiểu thêm về doanh nghiệp xã hội, xin hãy tham khảo thêm qua đường dẫn sau:

http://www.youtube.com/watch?v=DA5dcXF6Q3U

Việc được chứng nhận là Top 10 Doanh nghiệp kinh doanh vì cộng đồng của Việt Nam cho thấy mức độ hiệu quả trong hoạt động nội bộ và các giá trị xã hội tạo dựng được của mô hình bác sĩ riêng – y tế di động: HELP International.

Đây chắc chắn là một sự thừa  nhận rất ý nghĩa để tiếp thêm nguồn động lực cho HELP chinh phục những thử thách mới trên con đường phía trước! HELP sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể góp phần cải thiện được hệ thống y tế Việt Nam hiện nay theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *