Tag: healthcare

“Nào, há mồm bác xem nào, răng nanh bên này à, xem nhổ được chưa nhé, tý thôi…”, và loanh quanh trong vài câu nói đó, “bụp”, cái răng rơi ra ngoài, lăn lòng vòng trên ngực áo [...]

TÔI ƠI, KHỎE KHÔNG? Hằng ngày bạn đều hỏi mọi người một câu: “Ba khỏe không? Mẹ khỏe không hay anh khỏe không? Em khỏe không?” v.v… Đó là một trong những câu [...]