Tag: Tra My

TÔI ƠI, KHỎE KHÔNG? Hằng ngày bạn đều hỏi mọi người một câu: “Ba khỏe không? Mẹ khỏe không hay anh khỏe không? Em khỏe không?” v.v… Đó là một trong những câu [...]