Tài trợ Year End Gala Party 2012 của Hiệp hội Nhân sự HCMGroup

Vào tháng 1.2013, HELP là đơn vị tài trợ cho sự kiện cuối năm của cộng đồng nhân sự toàn Việt Nam – HCMGroup (Human Capital Management Group).

Với sứ  mệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam, chính đội ngũ công nhân viên, cán bộ, nhân sự chủ chốt trong doanh nghiệp cũng là những đối tượng mà HELP rất lưu tâm để bảo vệ sức khỏe cho các đối tượng này. Vì vậy để thể hiện sự yêu mến những hoạt động trong cộng đồng nhân sự cũng như hỗ trợ cho sự phát triển của hiệp hội nhân sự HCMGroup, HELP đã tài trợ chương trình Gala cuối năm.

Sau đây là một vài hình ảnh của sự kiện Gala do cộng đồng nhân sự lớn nhất hiện nay HCMGroup tổ chức:

Leave a Reply

Your email address will not be published.