Bảo trợ sự kiện từ thiện Búp Sen Hồng

Nằm trong sứ mệnh và tầm nhìn của HELP, các chương trình từ thiện và hoạt động xã hội vì cộng đồng luôn là những hoạt động quan trọng trong các kế hoạch hành động được thiết lập hàng năm. Vì vậy, sự kiện từ  thiện Búp Sen Hồng hàng năm đã có sự bảo trợ và tài trợ của HELP.

Tại sự kiện này các em học sinh nghèo đã được cung cấp những vật phẩm quà tặng, đồ ăn, được huấn luyện về kỹ năng sống: thiết lập mục tiêu cuộc đời và sống với ước mơ của bạn, được đào tạo và cùng nhau chung tay trong hoạt động chung: Nấu bánh Chưng.

Chắc chắn HELP sẽ còn gặp lại các em trong tương lai, khi các em luôn nuôi dưỡng Hy vọng và theo đuổi Giấc mơ của mình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *