Đại diện lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tham gia thảo luận và chia sẻ trong hội nghị do Quốc Hội tổ chức tại Đà Nẵng – Sài Gòn

Trong tháng 3,4.2013, HELP đã có vinh dự nhận lời mời của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội trở thành tổ chức duy nhất đại diện cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng thảo luận, chia sẻ về mô hình bác sĩ gia đình của HELP, hệ thống y tế dự phòng tại Việt Nam hiện nay.

Hội nghị kéo dài từ Đà Nẵng đến Sài Gòn và đại diện của HELP đã có mặt ở cả 2 khu vực này để chia sẻ về mô hình của mình và cùng cả hội trường thảo luận đúc kết ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn nhất.

Thành phần tham gia là các thành viên đến từ Bộ, Trung ương, Sở, Ban ngành… Nội dung thảo luận là các giải pháp của các doanh nghiệp xã hội trong việc thay đổi xã hội một cách tích cực và giải quyết các “nan đề” hiện nay trong cộng đồng.

Mô hình của HELP đã xây dựng được phần nào uy tín đối với các cơ quan chức năng. Những nỗ lực tích cực về doanh nghiệp xã hội và mô hình y tế của HELP trong suốt các năm qua đã liên tục được thực hiện với hy vọng góp phần xây dựng một nhận thức và một tư duy mới về các lĩnh vực này như là một giải pháp hiệu quả cho các vấn đề xã hội tại Việt Nam, bước đầu đã được thừa nhận không chỉ với cộng đồng mà giờ đây, là các cơ quan chức năng tại Việt Nam. Chưa bao giờ mô hình “bác sĩ gia đình” lại được nhắc đến nhiều như thế trong thời gian qua, chưa bao giờ Bộ Y Tế lại quyết liệt đến thế trong chủ trương xây dựng mô hình này. Những sứ mệnh dài và gian lao luôn cần những người đi tiên phong….

Những việc khó và có ý nghĩa sẽ mất nhiều thời gian và công sức để thực hiện hơn, nhưng về chung cuộc, những việc đó lại đáng làm hơn và mang lại cho tạ sự viên mãn trong cuộc đời này hơn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *