Hồ Sơ Sức Khỏe Riêng

Hồ Sơ Sức Khỏe Riêng

Đặc biệt, khi sử dụng dịch vụ Bác Sĩ Riêng, quý khách hàng được lưu trữ bảo mật trọn đời Hồ Sơ Sức Khỏe Riêng của bản thân, người thân trong gia đình, nhân viên trong doanh nghiệp. Sau các lần thăm khám đột xuất và định kỳ, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật hồ sơ sức khỏe của quý khách.

Mỗi Hồ Sơ Sức Khỏe Riêng có một mật mã riêng mà chỉ có chủ nhân tài khoản mới biết. Nó lưu trữ các thông tin sức khỏe của quý khách và rất cần thiết trong những trường hợp khẩn cấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *