"Kể tội" bệnh ung thư

Cùng tìm hiểu về căn bệnh “thách đố” y học bấy lâu nay.

Trong môn cơ thể học, người ta biết rằng đơn vị nhỏ nhất để cấu tạo thành cơ thể con người là tế bào. Nguyên lý căn bản của nó là có thể tăng trưởng, giảm thiểu, chết đi hay tái sinh trở lại.
Trong suốt quá trình sống, dưới tác dụng của thuốc men và các hóa chất độc hại, tùy vào thể trạng của mỗi người, trong cơ thể sẽ nảy sinh ra những tế bào “khác lạ”. Những tế bào đặc biệt này, trong quá trình phát triển, có khả năng tự chuyển hóa thành tế bào ung thư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *