Nuôi heo ủng hộ nhân dân lũ lụt

Với tinh thần “là lành đùm lá rách” và quan niệm sẻ chia cùng cộng đồng, HELP có một “chú heo từ thiện” và các HELPer sẽ cùng nhau nuôi “chú heo” này “lớn” lên bằng tiền tự nguyện của mình, hoặc tiền… nộp phạt những ngày mà HELPer đi trễ hay để chuông điện thoại reo trong giờ họp (Vì vậy mọi người luôn rất vui vẻ khi … nộp phạt).

Lần này các HELPers đã cùng nhau đập heo để ủng hộ tiền cho nhân dân các vùng đang chịu thiên tai, lũ lụt.

Chắc chắn HELP sẽ vẫn tiếp tục duy trì “văn hóa nuôi heo” này của mình :- )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *