Tag: bác sĩ

“Nào, há mồm bác xem nào, răng nanh bên này à, xem nhổ được chưa nhé, tý thôi…”, và loanh quanh trong vài câu nói đó, “bụp”, cái răng rơi ra ngoài, lăn lòng vòng trên ngực áo [...]