Tag: nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ dạo này là "món" dễ tìm. Vấn đề chỉ là nhiễm đến mức nào có phải cứ béo phì thì gan mới bị nhiễm mỡ? Gan bình thường và gan nhiễm mỡ Theo kết quả nghiên cứu gần đ [...]