Tôn vinh 15 doanh nhân xã hội tiêu biểu 2011

(SGGP).- Chiều 29-9, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố và giao lưu doanh nhân xã hội 2011. Năm nay có 15 doanh nhân với phẩm chất doanh nhân, niềm đam mê và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của xã hội và cộng đồng được tôn vinh.

Các doanh nghiệp này đã có 10 sáng kiến doanh nhân xã hội với những giải pháp mới, những mô hình phát triển cộng đồng hiệu quả và bền vững. Những sáng kiến này sẽ tham gia vào chương trình Hỗ trợ doanh nhân xã hội do Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) thực hiện.

Các sáng kiến nhận được hỗ trợ năm nay chủ yếu tập trung vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng mới, trẻ em và thanh niên, người khuyết tật, sinh kế cho người dân tộc thiểu số, chăm sóc sức khỏe và các vấn đề cộng đồng khác.

Chương trình hỗ trợ doanh nhân xã hội sẽ hỗ trợ tài chính tương đương 20.000 – 30.000 USD hoặc 7.000 USD trong 12 tháng cho từng dự án cụ thể. Bên cạnh đó, các doanh nhân xã hội sẽ được hỗ trợ về kiến thức và kỹ năng quản lý doanh nghiệp, truyền thông và kết nối mạng lưới để xây dựng và thực hiện các đề án đạt được những mục tiêu xã hội đề ra.

Trong số 15 doanh nhân xã hội năm 2011, có thể kể đến anh Tạ Minh Tuấn, Công ty CP Bảo vệ cuộc sống khỏe (TPHCM) với sáng kiến phát triển hệ thống bác sĩ gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng, nâng cao ý thức và hiệu quả của việc thực hiện y tế dự phòng cho người dân Việt Nam.

Hai anh Lê Minh Công và Ngô Minh Uy, Chương trình Hỗ trợ thanh thiếu niên nghiện internet (Đồng Nai) đã lập dự án “Hỗ trợ thanh thiếu niên nghiện internet”, xây dựng mô hình ứng dụng tâm lý học chuyên sâu vào việc đánh giá, can thiệp trị liệu cho thanh thiếu niên nghiện internet, đồng thời với việc xây dựng các chương trình huấn luyện sử dụng internet hiệu quả.

P.THẢO

Nguồn: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2011/9/269396/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *